Shop Mobile More Submit  Join Login
ŽITIE

Vidím sa v meste času,
zlepený zo svetiel áut,
sám čierny,
sprepadená temnota,
červenobiela spleť žíl,
ako krv na slnku usychám,

Keď otvára sa brána podsvetia,
predám permanentku svojej mysle,
tento chrám posvätia,
v zabitiu žitia zmysle,

Ostaň prítomna mňa okamih,
čierny s kúskom pohľadu,
strach mŕtvych neznámych,
že spal som v kúsku ľadu,
boja sa rieky toku prúdu,
ako stáča sa proti nám,
proti osudu,
spaľovania živých mŕtvol,
v čistú pravdu.
In native language
:iconcharliewerwolf:
CharlieWerwolf Featured By Owner Feb 7, 2017  Hobbyist Artist
Pekná! Fakticky sa mi páči. 
Reply
Add a Comment:
 
×

More from DeviantArtDetails

Submitted on
February 1
Thumb

Stats

Views
500
Favourites
2 (who?)
Comments
1
×